Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年9月份山下網球場

國立陽明大學 9月份 山下網球場 借用狀況

 

山下網球場

日  期

甲(靠大門口)

乙(靠排球場)

1 (六)

 

 

2 (日)

 

 

3 (一)

   

4 (二)

   

5 (三)

   

6 (四)

   

7 (五)

   

8 (六)

藥學系學會0830-1230 藥學系學會0830-1230

9 (日)

   

10 (一)

   

11 (二)

   

12 (三)

   

13 (四)

   

14 (五)

   

15 (六)

   

16 (日)

   

17 (一)

   

18 (二)

 

 

19 (三)

   

20 (四)

   

21 (五)

   

22 (六)

   

23 (日)

   

24 (一)

   

25 (二)

 

 

26 (三)

   

27 (四)

   

28 (五)

   

29 (六)

   

30 (日)

   

 

 

 

備  註

 1.週六、日、例假日晚間不開放。

 2.暑假期間107年6月25日起至9月9日止。

 3.暑假期間晚間不開放。

image