Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年8月份山下網球場

國立陽明大學 8月份 山下網球場 借用狀況

 

山下網球場

日  期

甲(靠大門口)

乙(靠排球場)

1 (三)

 

 

2 (四)

   

3 (五)

 

 

4 (六)

 

 

5 (日)

   

6 (一)

 

 

7 (二)

   

8 (三)

 

 

9 (四)

   

10 (五)

 

 

11 (六)

 

 

12 (日)

   

13 (一)

 

 

14 (二)

   

15 (三)

 

 

16 (四)

   

17 (五)

 

 

18 (六)

 

 

19 (日)

   

20 (一)

   

21 (二)

   

22 (三)

 

 

23 (四)

   

24 (五)

 

 

25 (六)

 

 

26 (日)

   

27 (一)

   

28 (二)

   

29 (三)

 

 

30 (四)

 

 

31 (五)

藥學系學會0830-1800

藥學系學會0830-1800

備  註

 1.週六、日、例假日晚間不開放。

 2.暑假期間107年6月25日起至9月9日止。

 3.暑假期間晚間不開放。

image